अमली पदार्थाचे सेवन करताना तरुणास अटक..
अमली पदार्थाचे सेवन करताना तरुणास अटक..पनवेल दि.३१ (संजय कदम) : तळोजा फेज ०२ येथील मोकळ्या मैदानामध्ये अमली पदार्थाचे सेवन करणाऱ्या तरुणावर तळोजा पोलिसांनी कारवाई करत त्याच्याजवळील अमली पदार्थ जप्त केले आहे. 
            नेहमीप्रमाणे रात्रीच्या वेळी गस्त घालत असताना तळोजा पोलिसांना आरोपी नलिन नरेशकुमार रैना (वय २८ वर्षे, रा. प्रथमेश होम्स, प्लॉट नंबर १३, १४, सेक्टर २३, तळोजा फेज २, मुळ रा. कामधेनु होम्स, अक्कनुर रोड, शिवनगर, जि.जम्मू राज्य जम्मू कश्मीर) हा तरुण गांजा हा अंमली पदार्थांचे सेवन करताना मिळून आला. तळोजा पोलिसांनी त्याच्याकडून लालसर रंगाची गांजाने भरलेली अर्धवट जळालेली मातीची चिलिम व प्लॉस्टीकची गांजाची पुडी जप्त केले आहे. याप्रकरणी सदर तरुणावर अंमली पदार्थ विरोधी कायदा १९८५ चे कलम ८ (क). २७ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Comments