स्कुटी गाडीची चोरी ....
स्कुटी गाडीची चोरी ....

पनवेल / दि. १० ( संजय कदम  ) : पनवेल जवळील पळस्पे फाटा येथे उभी करून ठेवलेली स्कुटी गाडीची चोरी अज्ञात चोरटयांनी केल्याची घटना घडली आहे . 
                  बुद्धाराम चोधरी यांनी त्यांची ४० हजार रुपये किमतीची लाल रंगाची सुझुकी क्रमांक एम एच १४ जे एस १४४५ ही पळस्पे फाटा उभी करून ठेवली असता  अज्ञात चोरटयांनी सदर स्कुटी  चोरून नेली आहे. याबाबतची तक्रार पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे .
Comments