मोटारसायकलीची चोरी ...
मोटारसायकलीची चोरी ..

पनवेल दि.२२ (वार्ताहर) : नवीन पनवेल उड्डाणपुलाजवळ उभी करून ठेवलेली मोटरसायकल अज्ञात चोरट्याने चोरून नेल्याची घटना घडली आहे. 
आकुर्ली येथे राहणार ए.ए.राठोड याने त्याची मोटरसायकल नवीन पनवेल पुलाजवळ उभी करून ठेवली असता अज्ञात चोरट्याने चोरून नेल्याची घटना घडली आहे. याबाबतची तक्रार पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे.
Comments