मोबाईल चोरी.....
मोबाईलची चोरी......

पनवेल, दि.१८ (संजय कदम)- मोबाईलची चोरी झाल्याची घटना पनवेल शहरात घडली आहे.
         हेमंत अधिकारी यांचा सहा हजारांचा सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल हे त्यांच्या व्यवसायात व्यस्त असताना अज्ञात इसमाने लबाडीने सदर मोबाईल चोरून नेल्याने याबाबतची तक्रार पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे.
Comments