बेकायदेशीर देशी दारू जप्त...
बेकायदेशीर देशी दारू जप्त...

पनवेल, /  दि.20 (संजय कदम) : शहरातील नवनाथ नगर येथे बेकायदेशीररीत्या देशी दारूची विक्री करणाऱ्यावर पनवेल शहर पोलिसांनी कारवाई केली आहे.
नवनाथ नगर झोपडपटटी येथे एक इसम बेकायदेशीररित्या दारूची विक्री करत असल्याची माहिती मिळताच पनवेल शहर पोलिसांनी कारवाई करत त्याचेकडून पाचशे साठ रुपये किमतीचे जीएम ९० मिली देशी दारुच्या एकुण १६ बॉटल्स जप्त केले आहे.
Comments