बस मधील बॅटरी ची चोरी...
बस मधील बॅटरी ची चोरी...

पनवेल / दिनांक २३ (संजय कदम)
पनवेल रेल्वे स्टेशन जवळील एन एम एम टी चौकी जवळ उभी करून ठेवलेल्या एका बस मधील बॅटरीची चोरी झाल्याची घटना घडली आहे.
      बस चालक बाळकृष्ण सुतार यांनी त्यांच्या ताब्यातील बस क्रमांक एम एच ४३ एच ५४७१ ही पनवेल रेल्वे स्टेशन जवळील एन एम एम टी चौकीजवळ उभी केली असता कोणीतरी अज्ञात इसमाने त्यांच्या बस मध्ये असलेली १४ हजार ६०० रुपये किमतीची बारा वॅट ची बॅटरी चोरून नेल्याने याबाबतची तक्रार पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे.
Comments