६० हजार किंमतीच्या केटीएम मोटार सायकलची चोरी...


पनवेल, दि.३० (संजय कदम) ः राहत्या घरासमोर उभी करून ठेवलेली मोटार सायकल अज्ञात चोरट्यांनी चोरुन नेल्याची घटना खारघर गाव सेक्टर 13 येथे घडली असून सदर मोटार सायकलची किंमत 60 हजार रुपये इतकी आहे.
प्रितेश रमेश राजभर याने त्याची 60 हजार रुपये किंमतीची केटीएम मोटार सायकल एमएच-46-एवाय-9671 ही सेक्टर 13 खारघर गाव घरासमोर उभी करून ठेवली असता अज्ञात चोरट्यांनी चोरुन नेल्याने याबाबतची तक्रार त्यांनी खारघर पोलीस ठाण्यात केली आहे.
Comments