चाकूने वार करून डिलेव्हरी बॉयला लुटले...
चाकूने वार करून डिलेव्हरी बॉयला लुटले...

पनवेल दि.०७ (वार्ताहर) : तालुक्यातील तळोजा परिसरात अज्ञात दुकलीने डिलेव्हरी बॉयला चाकूने वार करून त्याच्याकडील रोखरक्कम लुटली आहे. 
 तळोजा येथील स्वीगी डिलेव्हरी बॉय मोहम्मद सलमान जहरउद्दीन शेख (वय २६) हा कामावरून घरी जात असताना तळोजा येथील गामी बिल्डींगजवळ डंपरचे आडोशाला लपुन बसलेले अज्ञात इसमांनी आपसात संगनमत करुन त्याच्या उजवे हातावर चाकुने वार करून एकराशे रुपये रोख व इतर महत्वाची कागदपत्रे जबरदस्तीने खेचुन घेवुन पळुन गेले. याघटनेची नोंद तळोजा पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे.
Comments