कॉस्मेटीक साहित्यांची चोरी


पनवेल / दि.१२ (वार्ताहर) :-  कॉस्मेटीक साहित्य असलेले दोन बॉक्स लबाडीच्या इराद्याने चोरुन नेल्याची घटना पनवेल शहरात घडली आहे.
जय श्री महालक्ष्मी कॉस्मेटीक , लाईन आळी, पनवेल या दुकानातून अज्ञात चोरट्यांनी महागडे टॉवेल, पॅन्टीज, ट्रॉली या प्रकारचे कॉस्मेटीक साहित्य ज्याची किंमत २० हजार ४२५ रुपये इतकी आहे. अज्ञात चोरट्यांनी चोरुन नेले आहेत. याबाबतची तक्रार पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे.
Comments